Scrum methodes

10 min read - 25/07/2016

Auteur
scrumm

Fish on Fire werkt graag agile bij het ontwikkelen van haar apps. Wij krijgen vaak de vraag vanuit onze klanten wat de termen agile en scrum betekenen en wat de voor- en nadelen hiervan zijn. Als je nog nooit eerder met scrum in aanmerking bent gekomen is dit een logische vraag. Wij leggen het graag aan je uit zodat het proces duidelijker zal worden. Hier vind je meer informatie over de mogelijkheden van agile. Hieronder zullen we inhoudelijk de scrum methode uitleggen wat dit algemeen betekent en op welke manier Fish on Fire gebruik maakt van scrum methode.

Wat is scrum?

De term scrum komt oorspronkelijk vanuit het rugby. Bij rugby worden de armen in elkaar gehaakt om de strategie voor de volgende ronde te bepalen. Dit wordt hetzelfde aangepakt tijdens de scrum methode. Scrum staat voor het werken met teams die kleine stapjes (sprints) snelle resultaten kunnen neerzetten. Tijdens deze scrum methode worden elke dag de armen in elkaar gehaakt om af te stemmen of het team op de goede weg is om tot het eindproduct te komen.

Scrum is een flexibele manier van werken voor een snel veranderende wereld. Bij IT-projecten wordt scrum veel gebruikt. Veel websites en apps zijn inmiddels door middel van scrum gemaakt. Deze manier van werken kom je ook op steeds meer plekken tegen, bijvoorbeeld het organiseren van een evenement of het ontwikkelen van een nieuw product.

Rollen

Bij scrum zijn er in totaal drie rollen: de teamleden, de Product Owner en de Scrum Master.
De Product Owner en Scrum Master hebben doorgaans het meeste contact met jou als klant om af te stemmen over de planning en inhoudelijke zaken die ontwikkeld moeten worden.

Teamleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het eindresultaat. De teamleden bij Fish on Fire zijn voornamelijk de designers en programmeurs die het product ontwikkelen. De teamleden stellen zich bij ons op als zelforganiserende teams zodat het eindresultaat gemakkelijk bereikt kan worden.

Scrum Master richt zicht volledig op het proces en is de coach van het gehele team. De Scrum Master neemt de verantwoordelijkheid op zich om belemmeringen op te lossen. De Scrum Master is binnen het project voor jou het eerste aanspreekpunt. De Scrum Master heeft voornamelijk contact met de klant over lopende zaken zoals de planning en belangrijke deadlines die behaald moeten worden.

Product Owner vertegenwoordigt de belangen van jou als klant en brengt structuur aan wat er ontwikkeld moet worden. De Product Owner beheert al jou wensen en bepaalt gezamenlijk met de teamleden welk onderdeel in welke sprint wordt ontwikkeld. De Product Owner zal jou op de hoogte houden wat er wanneer ontwikkeld gaat worden.

Werkwijze

Met de scrum methode houdt Fish on Fire intern altijd staande bijeenkomsten. Grote voordelen van staande bijeenkomsten is dat er effectiever vergadert wordt waardoor er een hoger productiviteits-gevoel is bij het team en er is een snellere besluitvorming, waardoor de bijeenkomsten korter en dus kostenbesparend zijn.

Het grote voordeel van onze werkwijze met scrum is dat er grote betrokkenheid is tussen de teamleden. Er zijn korte lijnen binnen binnen het scrumteam wat zorgt voor snelle communicatie en er snel duidelijk bij het gehele team wat de voortgang van het project is. Het gehele scrumteam werkt transparant, voelt zich gezamenlijk verantwoordelijk, weet elke dag wat de voortgang is en werkt in sprints waarmee tijdens elke sprint resultaten bereikt worden die gevierd kunnen worden.

Wat zijn sprints?

Binnen scrum wordt er gewerkt met sprints. Een sprint bestaat uit een start- en einddatum en een vastgesteld aantal onderdelen waaraan gewerkt wordt tijdens die sprint. Voor elk project wordt bepaald hoeveel weken de sprint duurt. Hoeveel weken een sprint duurt is afhankelijk van de grote van het project en de hoeveelheid onderdelen die ontwikkeld moeten worden. Dit zullen de Scrum Master en de Product Owner altijd vooraf met jou afstemmen zodat je hiervan op de hoogte bent en zelf ook rekening mee kunt houden. Wij adviseren om een sprint nooit langer dan vier weken te laten duren. Dit voornaamste reden hiervoor is dat wanneer de sprint langer dan vier weken duurt, er een kans aanwezig is dat binnen die vier weken het einddoel aangepast kan worden wat ervoor kan zorgen dat het einddoel complexer wordt en uiteindelijk de ontwikkeling kan vertragen. Wanneer je aanpassingen wil doorvoeren is dit uiteraard wel mogelijk, maar dat zal dan opgepakt worden bij de volgende sprint.

Een nieuwe sprint start direct nadat de vorige sprint is afgesloten. sprints bevatten en bestaan uit een sprintplanning, daily stand up, sprint review en de sprint retrospective. Deze onderdelen worden later verder toegelicht bij welk onderdeel jij als klant betrokken bent.

Elke sprint bestaat uit een definitie van wat er gemaakt moet worden, een ontwerp, de inhoudelijke sprints zelf en het eindproduct wat bereikt moet worden aan het einde van de sprint.
Wanneer is gebleken dat er onderdelen zijn die niet afgerond konden worden tijdens de huidige sprint, zullen die meegenomen worden naar de volgende sprint. Het is belangrijk om te weten hoeveel tijd wordt verwacht om dat onderdeel te ontwikkelen. Om het duidelijker te maken geven wij hieronder een voorbeeld:

Een totaal project dat is ingeschat op 160 uur, is verdeeld in 4 ontwikkelsprints van 40uur elk. In de eerste sprint van 40 uur blijkt dat tijdens de sprint een onderdeel niet afgerond kan worden. dit onderdeel zou nog 4 uur duren om af te ronden in deze sprint. Dit kan gebeuren en zal in dat geval meegenomen worden naar de volgende sprint. Gezamenlijk met de Product Owner en de teamleden zal er bepaald worden wat er vervolgens in de tweede sprint opgepakt gaat worden. Er is nu wederom 40 uur gepland in de tweede sprint Er zal onderling afgestemd worden wat er uit sprint 2 naar sprint 3 verplaatst wordt zodat er in sprint 2 uiteindelijk 40 uur over blijft dat ontwikkeld wordt. Uiteraard word jij als klant hierover geïnformeerd dat de ontwikkeling van dat onderdeel opgeschoven wordt naar de volgende sprint.

Vergaderingen

Het scrumproces kent een vast ritme van vergaderen welke wij bij Fish on Fire altijd in dezelfde volgorde aanhouden.

De start van het project
Dit is de eerste meeting die intern gehouden wordt binnen Fish on Fire. De teamleden bespreken gezamenlijk met de Product Owner en de Scrum Master wat het doel van het project is, welke resultaten er opgeleverd moeten worden aan het einde van het project, wat de deadlines zijn, wat het budget is en welke mensen er aan het project gaan werken.

Sprintplanning
In een korte tijdsperiode (sprint) worden de onderdelen van het project uitgewerkt. Tijdens de sprint planning wordt het werk voor de komende sprint gepland gezamenlijk met de Product Owner en de teamleden.

Daily stand up
Er wordt dagelijks intern bij Fish on Fire de voortgang en de eventuele knelpunten van het project besproken. Deze daily stand up duurt maximaal 15 minuten. Alle teamleden kunnen kort toelichten aan de Product Owner en Scrum Master waar zij mee bezig zijn en wat de knelpunten zijn.

Elk teamlid antwoord kort en bondig op deze drie kernvragen:
 Wat heb je bereikt sinds de vorige stand up?
 Wat ga je bereiken tot de volgende stand up?
 Is er een probleem, wat blokkeert je?

Sprint review
De resultaten van de sprint worden tijdens de sprint review gedemonstreerd. Dit is het moment dat de klanten de mogelijkheid hebben om feedback te kunnen geven. Dit is het moment dat er alpha of bèta builds gedeeld worden met jou als klant. Door middel van deze builds krijg je een duidelijk beeld van wat er inmiddels is ontwikkeld.

Sprint retrospective
De teamleden evalueren gezamenlijk met de Product Owner en Scrum Master de prestaties die bereikt zijn. Tijdens de sprint retrospective worden afspraken met het gehele scrumteam gemaakt om het onderlinge werkproces te verbeteren. Elke week sturen wij een weekupdate naar je toe waarbij je wekelijks op de hoogte wordt gehouden wat de status is van het project, wat er inmiddels is ontwikkeld en eventuele punten waar we tegenaan lopen.

Wanneer de sprint retrospective is geweest is de sprint afgerond en start de nieuwe sprint met een nieuwe sprint planning. Vanaf de tweede sprint wordt de vergadering ‘start van het project’ overgeslagen.

Benieuwd wat Fish on Fire voor jouw bedrijf kan betekenen bij het ontwikkelen van een app of design? Bel ons dan direct op 020 - 209 0903

Auteur
Fish On Fire

Datum:

25/07/2016