Privacy Statement

Fish on Fire biedt duidelijkheid wat we met jou gegevens doen

Privacy Statement Fish on Fire

Inleiding

Fish on Fire neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met privacy@fishonfire.com.

Wie is Fish on Fire?

Fish on Fire is de eenmanszaak Fish on Fire, kantoorhoudende te (1812 PR) Alkmaar aan Koelmalaan, 69, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37098028.

Fish on Fire is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fish on Fire de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Fish on Fire jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Fish on Fire persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Fish on Fire voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Fish on Fire worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde:Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:CRM
Gegevens:Naam, E-mailadres, Locatie, Browser, OS, Telefoonnummer
Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Sollicitatie
Gegevens:Naam, E-mailadres, Locatie, Browser, OS, Telefoonnummer
Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Marketing
Doeleinde:Direct marketing
Gegevens:Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Interesse in een product, Social media account
Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Nieuwsbrief
Gegevens:Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Interesse in een product, Social media account
Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Retargeting
Gegevens:Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Interesse in een product, Social media account
Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Social media marketing
Gegevens:Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Interesse in een product, Social media account
Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Behavioural targeting
Gegevens:Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Interesse in een product, Social media account
Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Website
Doeleinde:Website analytics
Gegevens:Surfgedrag, Locatie
Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:A/B testing
Gegevens:Surfgedrag, Locatie
Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Chatfunctie
Gegevens:Naam, E-mailadres
Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Onderzoek & Ontwikkeling
Doeleinde:Marktonderzoek
Gegevens:Surfgedrag, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer
Gddrondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Fish on Fire heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat Fish on Fire gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Linkedin.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Fish on Fire over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Fish on Fire. Je kunt verzoeken dat Fish on Fire je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Fish on Fire te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Fish on Fire of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Fish on Fire te verkrijgen. Fish on Fire zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Fish on Fire je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Fish on Fire

Een verzoek kan verstuurd worden naar privacy@fishonfire.com. Fish on Fire zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Fish on Fire een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Fish on Fire je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Fish on Fire verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Fish on Fire gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Fish on Fire gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Fish on Fire aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Fish on Fire ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Fish on Fire worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Fish on Fire worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Fish on Fire je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar privacy@fishonfire.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Fish on Fire jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar privacy@fishonfire.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

020 - 303 9000