Privacy

In onze cases kan je lezen wat we doen voor onze klanten. Ben je benieuwd of we bekend zijn met jouw markt? Let's have a chat!

Privacy

In onze cases kan je lezen wat we doen voor onze klanten. Ben je benieuwd of we bekend zijn met jouw markt? Let's have a chat!

Privacy

In onze cases kan je lezen wat we doen voor onze klanten. Ben je benieuwd of we bekend zijn met jouw markt? Let's have a chat!

PRIVACY STATEMENT FISH ON FIRE

Fish on Fire neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met privacy@fishonfire.com.

Wie is Fish on Fire?

Fish on Fire is de Besloten Vennootschap Fish on Fire B.V., kantoorhoudende te (1812 PR) Alkmaar aan Koelmalaan, 69, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73140813.

Fish on Fire is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fish on Fire de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Fish on Fire jouw gegevens?

We vinden het belangrijk dat je in ieder geval het volgende van weet:

 • We verzamelen je persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten om applicaties te ontwikkelen en je vervolgens goed en persoonlijk van dienst te kunnen zijn. Zodra we dat doen, zijn we hier altijd duidelijk over;

 • We willen je graag op de hoogte stellen van laatste nieuws door een nieuwsbrief te versturen.

 • We zijn open en eerlijk over de gegevens die we van je verzamelen en waarom we dit doen, voor meer informatie over welke persoonsgegevens we van jou verzamelen stuur een e-mail naar privacy@fishonfire.com.

 • We respecteren dat jouw gegevens aan jou toebehoren. Je kan ons daarom altijd laten weten dat je niet langer toestemming geeft om jouw gegevens door ons te laten verwerken;

 • De manier waarop wij met je gegevens omgaan en deze veilig bewaren, is geheel volgens de Europese wet.

Contactformulieren op de website

Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Hoe verkrijgen we jouw persoonsgegevens?

Fish on Fire heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt en/of omdat Fish on Fire gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Linkedin, Facebook en Google Analytics.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Fish on Fire over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigingen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Fish on Fire. Je kunt verzoeken dat Fish on Fire je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Fish on Fire te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Fish on Fire of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Fish on Fire te verkrijgen. Fish on Fire zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Fish on Fire je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie van Fish on Fire

Een verzoek kan verstuurd worden naar privacy@fishonfire.com. Fish on Fire zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Fish on Fire een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Fish on Fire je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van persoonsgegevens

Het kan zijn dat Fish on Fire verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Fish on Fire gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Fish on Fire gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Fish on Fire toestemming vragen aan jou, om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Nieuwsbrief

Fish on Fire maakt gebruik van een nieuwsbrief. Een verzoek om je af te melden voor de nieuwsbrief kan gestuurd worden naar privacy@fishonfire.com

Cookies

De website van Fish on Fire is altijd op zoek naar mogelijkheden om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. De website maakt daarbij gebruik van cookies. Voor het plaatsen daarvan is uw toestemming nodig. 

Wat is een cookie?

Een cookie is een brokje informatie dat een browser opslaat op je computer, smartphone of ander apparaat. Bij ‘tracking’ cookies wordt deze informatie ook opgeslagen op de server van de aanbieder van de website of op de server waar Fish on Fire gebruik van maakt. Met behulp van cookies kan een bezoeker bijvoorbeeld automatisch inloggen op een website, maar kan Fish on Fire ook haar diensten verbeteren aan de hand van het gewenste gebruik door de bezoeker. Cookies zijn niet schadelijk voor je computer en kun je zelf op ieder moment via je browser verwijderen. De cookies zijn in ieder geval geldig totdat jij ze hebt verwijderd.

De website fishonfire.nl gaat zorgvuldig met de door haar verkregen gegevens om en zal er voor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De website fishonfire.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken zoals aanbieders van social media waaronder  YouTube, Twitter, Linkedin, Facebook, en dergelijke.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Fish on Fire je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar privacy@fishonfire.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Fish on Fire jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar privacy@fishonfire.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

PRIVACY STATEMENT FISH ON FIRE

Fish on Fire neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met privacy@fishonfire.com.

Wie is Fish on Fire?

Fish on Fire is de Besloten Vennootschap Fish on Fire B.V., kantoorhoudende te (1812 PR) Alkmaar aan Koelmalaan, 69, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73140813.

Fish on Fire is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fish on Fire de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Fish on Fire jouw gegevens?

We vinden het belangrijk dat je in ieder geval het volgende van weet:

 • We verzamelen je persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten om applicaties te ontwikkelen en je vervolgens goed en persoonlijk van dienst te kunnen zijn. Zodra we dat doen, zijn we hier altijd duidelijk over;

 • We willen je graag op de hoogte stellen van laatste nieuws door een nieuwsbrief te versturen.

 • We zijn open en eerlijk over de gegevens die we van je verzamelen en waarom we dit doen, voor meer informatie over welke persoonsgegevens we van jou verzamelen stuur een e-mail naar privacy@fishonfire.com.

 • We respecteren dat jouw gegevens aan jou toebehoren. Je kan ons daarom altijd laten weten dat je niet langer toestemming geeft om jouw gegevens door ons te laten verwerken;

 • De manier waarop wij met je gegevens omgaan en deze veilig bewaren, is geheel volgens de Europese wet.

Contactformulieren op de website

Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Hoe verkrijgen we jouw persoonsgegevens?

Fish on Fire heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt en/of omdat Fish on Fire gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Linkedin, Facebook en Google Analytics.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Fish on Fire over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigingen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Fish on Fire. Je kunt verzoeken dat Fish on Fire je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Fish on Fire te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Fish on Fire of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Fish on Fire te verkrijgen. Fish on Fire zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Fish on Fire je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie van Fish on Fire

Een verzoek kan verstuurd worden naar privacy@fishonfire.com. Fish on Fire zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Fish on Fire een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Fish on Fire je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van persoonsgegevens

Het kan zijn dat Fish on Fire verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Fish on Fire gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Fish on Fire gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Fish on Fire toestemming vragen aan jou, om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Nieuwsbrief

Fish on Fire maakt gebruik van een nieuwsbrief. Een verzoek om je af te melden voor de nieuwsbrief kan gestuurd worden naar privacy@fishonfire.com

Cookies

De website van Fish on Fire is altijd op zoek naar mogelijkheden om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. De website maakt daarbij gebruik van cookies. Voor het plaatsen daarvan is uw toestemming nodig. 

Wat is een cookie?

Een cookie is een brokje informatie dat een browser opslaat op je computer, smartphone of ander apparaat. Bij ‘tracking’ cookies wordt deze informatie ook opgeslagen op de server van de aanbieder van de website of op de server waar Fish on Fire gebruik van maakt. Met behulp van cookies kan een bezoeker bijvoorbeeld automatisch inloggen op een website, maar kan Fish on Fire ook haar diensten verbeteren aan de hand van het gewenste gebruik door de bezoeker. Cookies zijn niet schadelijk voor je computer en kun je zelf op ieder moment via je browser verwijderen. De cookies zijn in ieder geval geldig totdat jij ze hebt verwijderd.

De website fishonfire.nl gaat zorgvuldig met de door haar verkregen gegevens om en zal er voor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De website fishonfire.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken zoals aanbieders van social media waaronder  YouTube, Twitter, Linkedin, Facebook, en dergelijke.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Fish on Fire je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar privacy@fishonfire.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Fish on Fire jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar privacy@fishonfire.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

PRIVACY STATEMENT FISH ON FIRE

Fish on Fire neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met privacy@fishonfire.com.

Wie is Fish on Fire?

Fish on Fire is de Besloten Vennootschap Fish on Fire B.V., kantoorhoudende te (1812 PR) Alkmaar aan Koelmalaan, 69, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73140813.

Fish on Fire is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fish on Fire de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Fish on Fire jouw gegevens?

We vinden het belangrijk dat je in ieder geval het volgende van weet:

 • We verzamelen je persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten om applicaties te ontwikkelen en je vervolgens goed en persoonlijk van dienst te kunnen zijn. Zodra we dat doen, zijn we hier altijd duidelijk over;

 • We willen je graag op de hoogte stellen van laatste nieuws door een nieuwsbrief te versturen.

 • We zijn open en eerlijk over de gegevens die we van je verzamelen en waarom we dit doen, voor meer informatie over welke persoonsgegevens we van jou verzamelen stuur een e-mail naar privacy@fishonfire.com.

 • We respecteren dat jouw gegevens aan jou toebehoren. Je kan ons daarom altijd laten weten dat je niet langer toestemming geeft om jouw gegevens door ons te laten verwerken;

 • De manier waarop wij met je gegevens omgaan en deze veilig bewaren, is geheel volgens de Europese wet.

Contactformulieren op de website

Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Hoe verkrijgen we jouw persoonsgegevens?

Fish on Fire heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt en/of omdat Fish on Fire gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Linkedin, Facebook en Google Analytics.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Fish on Fire over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigingen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Fish on Fire. Je kunt verzoeken dat Fish on Fire je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Fish on Fire te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Fish on Fire of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Fish on Fire te verkrijgen. Fish on Fire zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Fish on Fire je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie van Fish on Fire

Een verzoek kan verstuurd worden naar privacy@fishonfire.com. Fish on Fire zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Fish on Fire een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Fish on Fire je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van persoonsgegevens

Het kan zijn dat Fish on Fire verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Fish on Fire gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Fish on Fire gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Fish on Fire toestemming vragen aan jou, om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Nieuwsbrief

Fish on Fire maakt gebruik van een nieuwsbrief. Een verzoek om je af te melden voor de nieuwsbrief kan gestuurd worden naar privacy@fishonfire.com

Cookies

De website van Fish on Fire is altijd op zoek naar mogelijkheden om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. De website maakt daarbij gebruik van cookies. Voor het plaatsen daarvan is uw toestemming nodig. 

Wat is een cookie?

Een cookie is een brokje informatie dat een browser opslaat op je computer, smartphone of ander apparaat. Bij ‘tracking’ cookies wordt deze informatie ook opgeslagen op de server van de aanbieder van de website of op de server waar Fish on Fire gebruik van maakt. Met behulp van cookies kan een bezoeker bijvoorbeeld automatisch inloggen op een website, maar kan Fish on Fire ook haar diensten verbeteren aan de hand van het gewenste gebruik door de bezoeker. Cookies zijn niet schadelijk voor je computer en kun je zelf op ieder moment via je browser verwijderen. De cookies zijn in ieder geval geldig totdat jij ze hebt verwijderd.

De website fishonfire.nl gaat zorgvuldig met de door haar verkregen gegevens om en zal er voor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De website fishonfire.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken zoals aanbieders van social media waaronder  YouTube, Twitter, Linkedin, Facebook, en dergelijke.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Fish on Fire je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar privacy@fishonfire.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Fish on Fire jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar privacy@fishonfire.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.